தூத்துக்குடி:மருந்தகங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும்!

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மருந்துகள் மற்றும் அழகு சாதனப்பொருட்கள் சட்டம் 1940 மற்றும் விதிகள் 1945 இல் அட்டவணைகள் H. H, X-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மருந்துகள் விற்பனை செய்யும் அனைத்து மருந்தகங்களிலும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 1973 பிரிவு 133-ன் கீழ் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் இன்றைய நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படவேண்டும்.

தவறும்பட்சத்தில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் அல்லது மருந்து ஆய்வாளர் ஆய்வின்போது கண்டறியப்படும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படாத மருந்தகங்களின் உரிமையாளர் மீது மேற்கண்ட இவ்வுத்தரவினை பின்பற்றாத காரணத்திற்காக உரிய சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.